Chính sách đổi trả

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Phúc Thịnh Solar đảm bảo quyền lợi của Khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Phúc Thịnh Solar Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

Phúc Thịnh Solar đảm bảo là một dịch vụ cung cấp bởi Phúc Thịnh Solar, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên chính quyền địa phương có liên quan nhờ hỗ trợ họ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Phúc Thịnh Solar Đảm bảo.

 

2. Điều kiện trả hàng

Khách hàng đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
Phúc Thịnh Solar giao sai sản phẩm cho Khách hàng (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
• Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Phúc Thịnh Solar cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
Phúc Thịnh Solar đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Khách hàng trả hàng (tuy nhiên Phúc Thịnh Solar sẽ cần xác nhận lại những thoả thuận này).

Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên Website Phúc Thịnh Solar
Phúc Thịnh Solar luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của Phúc Thịnh Solar

 

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Khách hàng thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

 

4. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Khách hàng lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm nếu có, và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Phúc Thịnh Solar khuyến khích Khách hàng chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

 

5. Chi phí trả hàng

Phúc Thịnh Solar và Khách hàng cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.
Lưu ý: Hiện tại, Phúc Thịnh Solar chưa hỗ trợ phí vận chuyển cũng như thương lượng phí vận chuyển trả hàng cho đơn hàng khiếu nại.

 

6. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

Phúc Thịnh Solar sẽ chỉ hoàn tiền cho Khách hàng khi Phúc Thịnh Solar xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Trong trường hợp Phúc Thịnh Solar không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước, Phúc Thịnh Solar sẽ tự động hoàn tiền cho Khách hàng mà không thông báo gì thêm. Để biết thêm thông tin về thời hạn phản hồi của Phúc Thịnh Solar, vui lòng bấm vào đây. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Khách hàng.
Lưu ý: Với đơn hàng COD, Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

 

7. Liên lạc giữa Phúc Thịnh Solar và khách hàng

Phúc Thịnh Solar khuyến khích Người dùng liên hệ để thương lượng trước với nhau khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch; do vậy Khách hàng nên chủ động liên hệ với Phúc Thịnh Solar khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến đơn hàng.

Hotline: 0944 555 957 

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

    Form Đặt hàng trước